Avís Legal

Avís Legal

1. Avís Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), a continuació es presenten les dades identificatives de l’empresa.

Titular: UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.)

C.I.F.: G-54893102

Adreça: Plaça de la Creu Roja, 3- local 2. (entrada per Martin Luther King, 4-B). 03010 Alacant

Telèfon: 965 29 78 49

E-Mail: info@diabetesalicante.org

L’associació està registrada en el Registre de Fundacions i Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número CV-01-055173-A.

UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.) és propietària del nom de domini i pàgina en Internet a la qual s’accedeix a través de l’adreça http://www.diabetesalicante.org

2. Acceptació de les Condicions d’Ús

Les presents condicions (d’ara endavant denominades “Avís legal”) tenen per objecte regular l’ús d’aquesta Web que UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.) (d’ara endavant, L’ASSOCIACIÓ) posa a disposició del públic en la present URL.

La utilització del lloc Web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena per dit Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen al present Avís legal.

3. Condicions d’Ús de la Web

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc Web de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L’Usuari es obliga a usar els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de (a) utilitzar els Continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic; (b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; (c) suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives.

Queda prohibit realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta l’enviament de correus massius (“spaming”).

Igualment, queda prohibit realitzar accions que puguen produir en el lloc Web o a través del mateix per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de L’ENTITAT o a tercers.

Qualsevol enllaç que s’efectue amb els continguts, requerirà la prèvia conformitat de L’ENTITAT i haurà de permetre, mitjançant la oportuna visualització, la identificació de la seua procedència. L’utilització d’aquesta informació en altres llocs d’Internet requerirà autorització expressa.

4. Exempció de responsabilitats

L’ENTITAT podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc Web, així com la seua configuració i presentació. L’ENTITAT no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobe actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, en el seu cas, evitar-los, subsanar-los o actualitzar-los.

L’ENTITAT no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per l’ús d’aquest lloc Web.

L’ENTITAT es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A este efecte, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguen trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web corporativa, produïts a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és estes seccions. L’ENTITAT a conseqüència del que es disposa en este apartat, es compromet a corregir-lo tan prompte com tinga coneixement d’estos errors.

L’ENTITAT no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què puga incórrer l’Usuari en el seu accés al present lloc Web i/o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

L’ENTITAT no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguen produir-se, de qualsevol naturalesa, que es deriven de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest Web Site i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibiliten, a través del lloc Web de l’empresa, accedir a l’Usuari a prestacions i serveis oferits per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de nom de l’empresa; dita entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que pogueren derivar-se d’aquesta informació. En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitze dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc Web de L’ENTITAT.

5. Drets Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la Web, llevat que s’indique el contrari, són titularitat exclusiva de L’ENTITAT i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei.

L’ENTITAT no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferits en el mateix.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de l’empresa o del titular dels mateixos.

L’Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparega en aquest lloc Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.

En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de L’ENTITAT. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de L’ENTITAT.

L’ENTITAT vetllarà pel compliment de les anteriors condicions així com per la deguda utilització dels continguts presentats en la seua pàgina Web, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguen en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

6. Política de privacitat de dades

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es van a gestionar les dades personals que l’usuari ens facilite a través del correu electrònic, formularis web, etc.

A efectes del previst en l’Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals, s’informa de manera clara i transparent dels dades del responsable d’aquest lloc web:

DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Titular: UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.)

C.I.F.: G-54893102

Adreça: Plaça de la Creu Roja, 3- local 2. (entrada per Martin Luther King, 4-B). 03010 Alacant

Telèfon: 965 29 78 49

E-Mail: info@diabetesalicante.org

FINALITATS DE TRACTAMENT DELS DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Els usuaris que accedixen al lloc web corporatiu i voluntàriament proporcionen informació personal per a navegar pel lloc o utilitzar algun servici que requerisca la comunicació de dades a l’ENTITAT, queden informats de les següents finalitats de tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris, que L’ENTITAT podrà dur a terme:

Proporcionar la necessària informació *diabetológica als malalts diagnosticats.

Estudiar, i si és el cas, assessorar en estos aspectes sobre els problemes d’índole laboral, social, etc., específicament relacionats amb el patiment de la diabetis.

Protegir el xiquet i al jove diabètic en la seua etapa d’escolaritat i aprenentatge professional.

Promoure l’estudi de la diabetis en el terreny de la investigació experimental i clínica, i del seu tractament, prestant a estos propòsits l’ajuda necessària i defendre els drets dels diabètics, per a aconseguir la plena integració en la Societat, *preveiendo a tal fi les assessories i els mitjans adequats per a això, amb la col·laboració d’altres entitats.
Dur a terme la gestió sanitària i administrativa, de les dades facilitades. Quan l’usuari utilitza els servicis habilitats a este efecte per a contactar amb L’ENTITAT (a través de formularis, telèfon, o correu electrònic), L’ENTITAT tractarà les seues dades personals per a atendre les seues consultes, i gestionar la contestació de la comunicació realitzada per l’usuari.

L’enviament de publicitat amb el previ consentiment de l’interessat.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i realitzar operacions comercials amb L’ENTITAT. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades a través del present lloc web.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la seua supressió o cancel·lació i sempre que resulten adequades, pertinents i limitades al necessari per als fins per als quals són tractades. En aquest cas, les dades proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial, contractual, o durant el període necessari per a complir amb les obligacions legals. Es garanteix un tractament de dades lleial i transparent.

Utilitzem els comptes de Facebook, Twitter i Instagram per a informar sobre les nostres activitats i interactuar amb els nostres seguidors. L’accés i ús de les pàgines oficials de L’ENTITAT, està subjecte al compliment de les condicions establides pels titulars de la plataforma del servei de les referides xarxes socials.

FINALITATS PUBLICITÀRIES

Consentiment per a finalitats publicitàries: Vostè consent i autoritza expressament a UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.), perquè puga tractar les seues dades personals, amb la finalitat d’incloure les seues dades en campanyes publicitàries promogudes per UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.) i, en definitiva, consent l’enviament de comunicacions comercials a través de qualsevol mitjà ja siga electrònic (telèfon, fax, correu electrònic, SMS, MMS, etc.) o no electrònic (correu ordinari, etc.), sense que serveixin els mitjans enumerats com una llista tancada, sempre que tinga per finalitat el manteniment de la relació existent entre el client i/o usuari i L’ENTITAT, així com el desempeny de les tasques d’informació, i altres activitats pròpies dels serveis que presta.

Pot revocar el consentiment per a finalitats publicitàries segons procediment descrit en Exercici Drets.

Formularis web De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.), amb domicili en Plaça de la Creu Roja, 3- local 2. (entrada per Martin Luther King). 03010 Alacant amb la finalitat d’atendre les seues consultes. En compliment amb la normativa vigent, L’ENTITAT li informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat de la recollida.

Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-les per a la finalitat precitada. L’ENTITAT li informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que L’ENTITAT es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes. De conformitat amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seua petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic: info@diabetesalicante.org Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

En acceptar la política de protecció de dades, Vostè manifesta que ha sigut informat en els termes del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu I del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals, i que atorga el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals en relació amb les finalitats anteriorment descrites, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

L’ENTITAT es reserva el dret de modificar la seua política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si L’ENTITAT introduïra alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc Web, on l’Usuari podrà tindre coneixement de la política de protecció de dades actual.

7 Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions establides entre L’ENTITAT i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa preveja la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fòrum, L’ENTITAT i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum que poguera correspondre’ls, sotmetran qualsevol controvèrsia i/o litigi al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Alacant.

 • Responsable del Tractament
  • Informació Bàsica

   • UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.)

  • Informació Addicional

   • UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.)

    G-54893102

    Plaça de la Creu Roja, 3- local 2. (entrada per Martin Luther King, 4-B). 03010 Alacant

    E-Mail: info@diabetesalicante.org

    Lloc Web http://www.diabetesalicante.org

 • Finalitats principals

  • Informació Bàsica

   • Gestió sanitària, administrativa, fiscal, comptable i comercial, i atenció de consulta

  • Informació Addicional

   • La finalitat principal del tractament és la gestió sanitària, administrativa, fiscal i comptable.

    La gestió comercial i publicitària comptarà sempre amb el consentiment de l’interessat, llevat del cas d’excepcions legals.

    Atendre les consultes dels Usuaris que es posen en contacte amb nosaltres a través dels apartats de Contacte o Formularis habilitats en la pàgina web corporativa.

    No existiran decisions automatitzades, perfils, ni lògica aplicada

 • Legitimació i conservació

  • Informació Bàsica

   • Base jurídica del tractament

  • Informació Addicional

   • La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat. Les dades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o contractual, o la seua finalitat, i no se sol·licite la seua supressió, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li resulten d’aplicació

 • Destinataris de cessió

  • Informació Bàsica

   • No s’han previst cessió de dades, ni transferències internacionals de dades

  • Informació Addicional

   • No s’han previst cessió de dades. En cas de produir-se tindran per finalitat el compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cesionari amb el previ consentiment de l’interessat.

 • Drets dels interessats

  • Informació Bàsica

   • Exercici de drets

  • Informació Addicional

   • Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI a UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.)

    E-Mail: info@diabetesalicante.org

    En cas que els seus drets no siguen correctament atesos Ud. podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

 • Procedència de les dades

  • Informació Bàsica

   • Principalment del propi interessat

  • Informació Addicional

  Diabetis en família és menys diabetis. Simples accions poden reduir el risc. Contacta amb nosaltres, podem ajudar-te!  

Contactar ara

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner